Przygotowanie nowego tamponu do pracy

Tampon należy zamocować do maszyny poprzez gwint w jego podstawie, niedopuszczalne jest stosowanie śrub zbyt długich. Maksymalna długość gwinu śruby wkręconej w tampon to 9 mm, a w przypadku podstawy aluminiowej 5 mm.
Nie matowić i nie przecierać powierzchni drukującej.
Kurz i zanieczyszczenia usunąć taśmą samoprzylepną.
Wykonać próbę druku na papierze położonym na przedmiot drukowany, dobre efekty daje wykonanie nawet kilkudziesięciu nadruków na papier, gdyż nowy tampon musi "ułożyć" się w stosunku do matrycy jak i przedmiotu drukowanego.
Przez pewien czas drukować farbą bardziej rozcieńczoną rozpuszczalnikiem, gdyż nowy tampon na początku pracy gorzej "pobiera" farbę z matrycy, a znacznie lepiej "oddaje' na przedmiot w porównaniu z tamponem używanym.

Czyszczenie

Resztki farby, kurz i inne zanieczyszczenia należy usuwać taśmą samoprzylepną w sposób pokazany na rysunku.

Przykładowy tamponPrzykładowy tampon

Taśmę należy przyłożyć do powierzchni drukującej ruchem prostopadłym i takim samym ruchem ją oderwać.
Niedopuszczalne jest przecieranie taśmą powierzchni tamponu, gdyż powoduje to jej 'mechacenie" i pogorszenie przenoszenia farby na przedmiot.
Jeżeli powierzchnia drukująca jest tłusta należy przetrzeć ją delikatnie denaturatem, używając papieru bezpyłowego.

Konserwacja

Tampon po zakończeniu pracy powinien zostać dokładnie oczyszczony za pomocą taśmy samoprzylepnej.
Czystą powierzchnię drukującą należy nawilżyć olejkiem do konserwacji tamponów, wcierając go delikatnie palcem.

Przechowywanie

Czyste tampony należy ustawić na podstawie, powierzchnią drukującą do góry, najlepiej w zamykanej szafce, tak żeby nie osiadał na nich kurz.
Niedopuszczalne jest kładzenie na tamponach jakichkolwiek przedmiotów, gdyż powoduje to odkształcenia powierzchni drukującej.

Wskazówki pomocne w druku tamponowym

W procesie drukowania bardzo duży wpływ na "żywotność" tamponu ma właściwe ustawienie maszyny drukującej.
Należy unikać zbyt dużych nacisków tamponu zarówno na matrycę jak i na przedmiot drukowany, gdyż powoduje to załamywanie się i pękanie jego powierzchni.
Nacisk trzeba ustawić jak najmniejszy, ale taki żeby przenieść cały rysunek.
Odległość tamponu od matrycy i przedmiotu drukowanego nie może być zbyt mała, zalecamy minimum około 30 mm.
Przy ruchu poziomym i pionowym maszyny tampon nie może o nic zawadzać czy ocierać.
O ile to możliwe nie drukować czubkiem tamponu, występują tam zawsze największe zniekształcenia rysunku i najgorsze "oddawanie" farby na przedmiot.
W przypadku druku na przedmiotach z ostrymi krawędziami należy liczyć się z szybkim zużyciem mechanicznym tamponu.
Wskazane jest, żeby tampon pracował w cyklu przemiennym czyli "dzień pracy dzień odpoczynku", umożliwia to regenerację powierzchni drukującej i w efekcie przedłużenie trwałości tamponu.